ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

2806 Manual Mini Small Plastic Food Chopper With Extra Sharpe Blades

2806 Manual Mini Small Plastic Food Chopper With Extra Sharpe Blades

નિયમિત ભાવ Rs. 90.86
નિયમિત ભાવ Rs. 149.00 વેચાણ કિંમત Rs. 90.86
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2806 Manual Mini Small Plastic Food Chopper With Extra Sharpe Blades

looking for a quick and easy solution to chop up your vegetables and fruits, look no further! The New Handy Chopper is the perfect and affordable solution for all your chopping needs!. The three stainless steel chopping blades ensure clean and hassle-free cutting of fruits and vegetables with minimal effort Giving you the ultimate convenience, this chopper does not require external power to operate. The strong string and sharp blades help in finely chopping vegetables and fruits. Simply pull the string according to your needs and get the results in seconds.

Features :

  • Chopper is made from Polypropylene (PP) for long-lasting use.
  • Chopper comes with Sturdy 3 blade design made from Stainless Steel, As this chopper can be opened and detached easily, cleaning is an easy task using lukewarm water, mild detergent and a soft cloth.
  • Unique string function of handy chopper Large helps to chop vegetables and fruits with ease.
  • Handy Chopper Large has Eco-friendly design, no electricity required, Convenient and Easy Handling.

Physical Packing Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 416

Product Weight (Gm) :- 270

Ship Weight (Gm) :- 416

Length (Cm) :- 13

Breadth (Cm) :- 13

Height (Cm) :- 12

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ