ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

2825 2 in 1 Combo of Big Brush & Spatula Set for Pastry, Cake Mixer, Decorating, Cooking, Baking, Grilling Tandoor | Bakeware Combo | Kitchen Tool Set

2825 2 in 1 Combo of Big Brush & Spatula Set for Pastry, Cake Mixer, Decorating, Cooking, Baking, Grilling Tandoor | Bakeware Combo | Kitchen Tool Set

નિયમિત ભાવ Rs. 73.00
નિયમિત ભાવ Rs. 149.00 વેચાણ કિંમત Rs. 73.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2825 2 in 1 Combo of Big Brush & Spatula Set for Pastry, Cake Mixer, Decorating, Cooking, Baking, Grilling Tandoor | Bakeware Combo | Kitchen Tool Set

Description :-

  • Silicone spatula and pastry brush set is ideal for scraping, basting, barbecues, party pies, quiches, tarts, small cakes or any similar uses Thick flexible silicone bristles release a deliberate, even flow. oven safe to
  • Made from good quality silicone material, nonstick, reusable, dishwasher safe. removable, changeable silicone heads with plastic handle
  • Perfect for a range of cooking and baking tasks including scrambling eggs, mixing cake batter, folding egg whites and stir frying.
  • Perfect for scraping out delicious jam, jelly, peanut butter, mayonnaise and other condiments, you won't waste a little bit of them

Specification :-

-Non stick silicone
-Dishwasher safe and easy to clean
-One-piece and seamless design.
-Solid steel core
-Flexible silicone head design
-Resistant to stain and odor

Dimension :-

Volu. Weight (Gm) :- 140

Product Weight (Gm) :- 60

Ship Weight (Gm) :- 140

Length (Cm) :- 27

Breadth (Cm) :- 8

Height (Cm) :- 

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ