ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

2836 Fridge Storage Containers with Handle Plastic Storage Container for Kitchen(4 Pcs Set)

2836 Fridge Storage Containers with Handle Plastic Storage Container for Kitchen(4 Pcs Set)

નિયમિત ભાવ Rs. 257.24
નિયમિત ભાવ Rs. 499.00 વેચાણ કિંમત Rs. 257.24
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2836 Fridge Storage Containers with Handle Plastic Storage Container for Kitchen(4 Pcs Set)

Description :-

Store your fish, meat, fruits, vegetables, dairy's and beverages with our container set in easy to clean food storage boxes. Prevent unpleasant odor in the refrigerator via mixing things together. Plastic containers with lids are made of high-quality Plastic. These plastic food containers are meant to be your best storage solution which is built for last. Our food storage set has an ergonomic handles.

  • Suitable for storing fresh farm products, vegetables, fruits, fish, meat, etc. It is also suitable for storing cereals, pasta snacks & can be used as a storage box for other items.
  • In addition to food storage in both the pantry and refrigerator/freezer, it also works great in the garage, bathroom, or bedroom for organizing craft supplies, sewing suppliers, office supplies, classroom items, decorations, makeup, smaller bedroom items, etc
  • With handle & stack-able modular design, easy to grab take out from fridge or shelf, Food containers save more space in Kitchen & Refrigerator.
  • Store your fish, meat, fruits, vegetables, dairy's and beverages with our container set in easy to clean food storage boxes.

Specification :-

Package Contains :-4 Pcs container with lead and handle

Material :- Plastic

Dimension :- 

Volu. Weight (Gm) :- 1241

Product Weight (Gm) :- 720

Ship Weight (Gm) :- 1241

Length (Cm) :- 19

Breadth (Cm) :- 12

Height (Cm) :- 27

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ