ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

2856 Plastic Lemon Squeezer Cum Opener 2 in 1 Lemon Squeezer

2856 Plastic Lemon Squeezer Cum Opener 2 in 1 Lemon Squeezer

નિયમિત ભાવ Rs. 61.00
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 61.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Plastic Lemon Squeezer Cum Opener 2 in 1 Lemon Squeezer

This lemon squeezers with bottle opener “ this citrus juice press used by professional chefs and bar tenders best quality citrus press easy to use and easy to clean citrus juice press is a must-have item for your kitchen or bar This citrus squeezer is designed to extract the juices of lemons and limes while catching pulp and seeds so that nothing but delicious citrus juice makes it to your plate or cup. With a single, effortless squeeze plastic juice squeezer will extract every last drop of lemon, lime juice and you can watch the juice strain easily through the perfectly sized holes. It can be used as bottle opener. 

  • Multipurpose use: Squeezer + opener. It’s design keeps all seeds away From the Juice, No Coating, Non Stick, rust proof & dishwasher safe.
  • It’s made up of high-quality plastic which makes it durable too.
  • Comfortable and easy to use: Put a half lemon into the groove section of squeezer, and then gently press the handle. You will be able to press effortlessly to maximize the extraction of juice, until the last drop.
  • Non-Slip Handle Design : The Plastic handle is solid. the lower surface of the handle is a wavy, non-slip design. this makes the juicer not easy to slip off the hand during the pressing process
  • This citrus squeezer is designed to extract the juices of lemons and limes while catching pulp and seeds so that nothing but delicious citrus juice makes it to your plate or cup.

Dimensions :-

Volu. Weight (Gm) :- 112

Product Weight (Gm) :- 35

Ship Weight (Gm) :- 112

Length (Cm) :- 17

Breadth (Cm) :- 6

Height (Cm) :- 5

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ