ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

2858 Home Gas Stove Fire & Windproof Energy Saving Stand

2858 Home Gas Stove Fire & Windproof Energy Saving Stand

નિયમિત ભાવ Rs. 97.94
નિયમિત ભાવ Rs. 149.00 વેચાણ કિંમત Rs. 97.94
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Home Gas Stove Fire & Windproof Energy Saving Stand

Saves gas for approximately 15 days of regular usage Without wastage of air aside directly come in contract with the pan Keep the gas area clean after usage Due to waterproof it is easily washable Very handy to use Doesn't get affected from outer air like fan or ac Give your kitchen a sober look

  • Gather Fire Energy-saving Hood Gas Stove Pot Holder Energy Saving Cover
  • Windproof Gas Stove Gather Fire Hood Fire Stove Cover Energy-Saving Hood.
  • Are you still upset about the weak- effect gas stove caused by the swaying flame?
  • This pot holder is windproof. The round shape suits most types of gas stove, and effectively gather the fine for more energy- saving use.
  • Fireproof and temperature resistant, safe to use. Integrated molding, strong and durable to use.

Physical Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 821

Product Weight (Gm) :- 160

Ship Weight (Gm) :- 821

Length (Cm) :- 26

Breadth (Cm) :- 26

Height (Cm) :- 6

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ