ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

JKT

2867 Plastic Storage Push Button Containers wall mounted

2867 Plastic Storage Push Button Containers wall mounted

નિયમિત ભાવ Rs. 149.86
નિયમિત ભાવ Rs. 249.00 વેચાણ કિંમત Rs. 149.86
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

2867 Plastic Storage Push Button Containers wall mounted

Description :-

  • Wall-mounted cereal machine: kitchen storage, feeding entrance on top, and food outlet below, solving the problem of moldy insects in traditional storage
  • Free control: Rotate the can rotate button to release the cereal. The control cup can easily control the weight. The transparent bottle can clearly see the remaining amount.
  • Easy to use: detachable design for easy handling and holding; stable base, hanging wall, fixed bottle, durable, easy to store and clean kitchen
  • Versatile: can hold cereals, cereals, sweets, dried fruits, pistachios, beans, whole grains, rice, snacks, coffee, etc.
  • Installation method: punching (distributing punching parts) and punch-free (4 free punch-free patches), can be installed according to your needs

Dimensions :-

Volu. Weight (Gm) :- 754

Product Weight (Gm) :- 400

Ship Weight (Gm) :- 754

Length (Cm) :- 13

Breadth (Cm) :- 11

Height (Cm) :- 26

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ