ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

JKT

3689 Toothbrush Holder widely used in all types of bathroom places for holding and storing toothbrushes and toothpastes of all types of family members etc.

3689 Toothbrush Holder widely used in all types of bathroom places for holding and storing toothbrushes and toothpastes of all types of family members etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 27.14
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 27.14
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

3689 Toothbrush Holder widely used in all types of bathroom places for holding and storing toothbrushes and toothpastes of all types of family members etc.

Description: -
3689 Toothbrush Holder usual comprehensively types of toilet places for assets and keeping toothbrushes and toothpastes of all types of offspring appendages etc. It is cut tentatively following sharp implement and natural, under the concern of user’s concern, that form this amount dubious while awake on that. You can use it over extraordinary distances just close allure littleness and reliable manoeuvrability and complete operation together following a venture all of, place you label chance use it for your pointless purposes. This Toothbrush Holder is very nearby and light burden so it fundamentally doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this further raise it an honourable material.
General: -
Material: - Toothbrush Holder
Type: - 3689 Toothbrush Holder widely used in all types of bathroom places for holding and storing toothbrushes and toothpastes of all types of family members etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Toothbrush Holder
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 244

Product Weight (Gm) :- 33

Ship Weight (Gm) :- 244

Length (Cm) :- 13

Breadth (Cm) :- 9

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ