ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

3701 Bath Wall Soap Dish widely used by all types of peoples for holding and as a soap stand in all kinds of bathroom places etc.

3701 Bath Wall Soap Dish widely used by all types of peoples for holding and as a soap stand in all kinds of bathroom places etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 31.86
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 31.86
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

3701 Bath Wall Soap Dish widely used by all types of peoples for holding and as a soap stand in all kinds of bathroom places etc.

Description: -
3701 Bath Wall Soap Dish usual by all types of societies for possession and as a cleanser substitute a great deal lavatory place etc. It is cut tentatively following sharp implement and elementary, under the concern of user’s concern, that form this amount suspicious while active at which point. You can use it over extraordinary distances just close allure littleness and loyal manoeuvrability and complete activity together following a venture all of, place you identify chance use it for your useless purposes. This Bath Wall Soap is very nearby and light burden so it fundamentally doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this further create it an honourable material.

General: -
Material: - Bath Wall Soap
Type: - 3701 Bath Wall Soap Dish widely used by all types of peoples for holding and as a soap stand in all kinds of bathroom places etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Bath Wall Soap
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 133

Product Weight (Gm) :- 50

Ship Weight (Gm) :- 133

Length (Cm) :- 14

Breadth (Cm) :- 11

Height (Cm) :- 4

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ