ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

3718 Plastic Storage Container with Lid - 5.5kg

3718 Plastic Storage Container with Lid - 5.5kg

નિયમિત ભાવ Rs. 93.22
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 93.22
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Plastic Air Tight Square Shape 5.5 kg Kitchen Storage Container/Box with Leak Proof Locking Lid, Cereal Dispenser
5.5 kg

Modular storage containers are just what your kitchen needs to look more organized and smart. This range of containers caters to all your needs and requirements. From small containers to have your spices to jumbo sets for rice and flour; The range is made of food safe plastic which leaves no chemicals into your food and keeps it healthy and fresh for long.

100% Food Grade Material

The containers are made of high quality BPA free virgin plastic which does not leach any chemicals into your food.

100% Leak Proof
Modular containers come with spill proof lids which ensure zero leakage. The lids are also conveniently designed to felicitate easy opening and closing.

Sturdy Unbreakable Material
Modular containers are made of 100% virgin plastic which lands the product great sturdiness and an incredible durability.

Stackable Design
With stackable design, these plastic storage containers will make more efficient use of your kitchen shelf. Whether you have a large or small Kitchen Shelves, our airtight containers will help you organize your kitchen and pantry better.

Airtight Containers Keep Food Fresh
The Lids of this storage containers are airtight, which prevents moisture from entering into the container and significantly reduces the chances of developing bugs \ pests \ molds \ Funguses. Airtight storage system will always keep your food dry and fresh. Easy to clean and dishwasher safe.

Clean & Tidy
To keep your refrigerator, freezer, pantry or countertops neatly organized with these reusable food crisper storage boxes.

Multifunctional
Using the food storage container to easily organize your kitchen and refrigerator groceries, such as fries, biscuits, rice, sugar and beans.

Dimensions:-

Volu. Weight (Gm) :- 1986

Product Weight (Gm) :- 270

Ship Weight (Gm) :- 1986

Length (Cm) :- 26

Breadth (Cm) :- 19

Height (Cm) :- 20

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ