ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

3732 12 Pc Salt N Shaker Set used in all kinds of household and official places during serving of foods and stuff etc.

3732 12 Pc Salt N Shaker Set used in all kinds of household and official places during serving of foods and stuff etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 89.68
નિયમિત ભાવ Rs. 149.00 વેચાણ કિંમત Rs. 89.68
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
3732 12 Pc Salt N Shaker Set used in all kinds of household and official places during serving of foods and stuff etc.


Description: -
3732 12 Pc Salt N Shaker Set used in all kinds of household and official places during serving of foods and stuff etc. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This salt and shaker is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.


General: -

Material: - Salt and Shaker

Type: - 3732 12 Pc Salt N Shaker Set used in all kinds of household and official places during serving of foods and stuff etc.


Specifications: -

• Safe to use and handle the shaker
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 550
Product Weight (Gm) :- 240
Ship Weight (Gm) :- 550
Length (Cm) :- 20
Breadth (Cm) :- 15
Height (Cm) :- 9
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ