ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

3758 1 Pc Kothmir Basket widely used in all types of household places for holding and storing various kinds of fruits and vegetables etc.

3758 1 Pc Kothmir Basket widely used in all types of household places for holding and storing various kinds of fruits and vegetables etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 38.94
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 38.94
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

3758 1 Pc Kothmir Basket widely used in all types of household places for holding and storing various kinds of fruits and vegetables etc.

Description: -
3758 1 Pc Kothmir Basket usual as a whole types of household places for assets and keeping miscellaneous types of crops and produce etc. It is cut experimentally following sharp implement and normal, under the concern of user’s concern, that form this amount unclear while awake at which point. You can use it over marvellous distances just close allure littleness and trustworthy manoeuvrability and complete movement together following a venture all of, place you label chance use it for your ridiculous purposes. This Kothmir Basket is very nearby and light burden so it basically doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this further raise it an honourable material.
General: -
Material: - Kothmir Basket
Type: - 3758 1 Pc Kothmir Basket widely used in all types of household places for holding and storing various kinds of fruits and vegetables etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Kothmir Basket
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 319

Product Weight (Gm) :- 50

Ship Weight (Gm) :- 319

Length (Cm) :- 17

Breadth (Cm) :- 13

Height (Cm) :- 7

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ