ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

3774 Medium Plastic Tray for Kitchen and General Purpose

3774 Medium Plastic Tray for Kitchen and General Purpose

નિયમિત ભાવ Rs. 90.86
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 90.86
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Medium Plastic Tray for Kitchen and General Purpose

These Trays add a touch of elegance to any place at your home or office. It features smooth cross pattern and assorted color which makes it multifunctional for everyday usage. Construction of these Trays are very attractive and that will bring extra richness to your surroundings. These premium quality plastic Trays having smooth finish, highest quality, lightweight and appealing design.

Durable Material

This Tray set is made of heavy gauge & durable material, which keeps your things safely and high-quality construction, ensures durability. Whereas, the thoughtful functionality takes these containers set to a whole new level.

Multipurpose Storage Tray

This Tray is a great organizer as it can be used in multiple ways. It can be used as cloth organizer, cosmetic organizer, keeping Stationary. Best thing for organizing your things at home or office.

Product Features

  • Attractive design, fresh colors and premium quality. Highly sturdy and durable
  • Simple and elegant- you can simply keep it on any flat surface to store any thing in it
  • Also use in office for organizing documents, stationery, magazine, essentials, etc.
  • The sleek design of these Trays allows them to fit in smallest of spaces and yet keep your essentials systematically.

Physical Packing Dimension

Volu. Weight (Gm) :- 451

Product Weight (Gm) :- 150

Ship Weight (Gm) :- 451

Length (Cm) :- 35

Breadth (Cm) :- 21

Height (Cm) :- 3

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ