ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

3906 250 Pc Bullet Toy used in all kinds of household and official places by kids and children's specially for playing and enjoying purposes.

3906 250 Pc Bullet Toy used in all kinds of household and official places by kids and children's specially for playing and enjoying purposes.

નિયમિત ભાવ Rs. 133.34
નિયમિત ભાવ Rs. 249.00 વેચાણ કિંમત Rs. 133.34
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
3906 250 Pc Bullet Toy used in all kinds of household and official places by kids and children's specially for playing and enjoying purposes.


Description: -
3906 250 Pc Bullet Toy used in all kinds of household and official places by kids and children's specially for playing and enjoying purposes. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This bullet toy is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.


General: -

Material: - Bullet toy

Type: - 3906 250 Pc Bullet Toy used in all kinds of household and official places by kids and children's specially for playing and enjoying purposes.


Specifications: -

• Safe to use and handle the toy
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 648
Product Weight (Gm) :- 355
Ship Weight (Gm) :- 648
Length (Cm) :- 24
Breadth (Cm) :- 19
Height (Cm) :- 7
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ