ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

3912 60 Pc Cube Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

3912 60 Pc Cube Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

નિયમિત ભાવ Rs. 128.62
નિયમિત ભાવ Rs. 299.00 વેચાણ કિંમત Rs. 128.62
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
3912 60 Pc Cube Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

Description: -
3912 60 Pc Cube Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.This product is widely used by kids and children for all enjoying and playing Purposes. It Is Very Safe and Designed to Be in a comfortable Shape in Order to Create Some Uniqueness and kids love to it. It Has a Very Simple Way to Use and Also Light Weighted. You Can Use It Anywhere and Everywhere While Carrying kids and children along with you outdoors and indoor etc. This Makes This Item, Mobile and Transportable. It Consists of Very Fine and Smooth functioning while, working. And Comes Up with A Result of Fine and Nicely designed Material.

General: -
Material: - Cube blocks toy
Type: - 3912 60 Pc Cube Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

Specifications: -
• Safe to use and handle the toy
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 490

Product Weight (Gm) :- 225

Ship Weight (Gm) :- 490

Length (Cm) :- 25

Breadth (Cm) :- 16

Height (Cm) :- 6
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ