ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

JKT

3914 100 Pc Train Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

3914 100 Pc Train Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

નિયમિત ભાવ Rs. 176.00
નિયમિત ભાવ Rs. 249.00 વેચાણ કિંમત Rs. 176.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
3914 100 Pc Train Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

Description: -
3914 100 Pc Train Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.This output is worn for giving prosperity by kids and babies at Home. It Is Very Light Weighted and Very Easy to Use. It Is Also Very Safe and Nicely Designed toy for often with liquor and retaining. It Is Small in Size Which, Makes It Comfy to Use Anywhere and Can Be Used by Anyone so that have few fun occasion. It Is Very Effective and Worth It Material particularly for kids and offsprings.

General: -
Material: - Train block toy
Type: - 3914 100 Pc Train Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

Specifications: -
• Safe to use and handle the toy
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 590

Product Weight (Gm) :- 180

Ship Weight (Gm) :- 590

Length (Cm) :- 18

Breadth (Cm) :- 23

Height (Cm) :- 7
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ