ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

3915 200 Pc Train Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

3915 200 Pc Train Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

નિયમિત ભાવ Rs. 232.00
નિયમિત ભાવ Rs. 599.00 વેચાણ કિંમત Rs. 232.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
3915 200 Pc Train Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

Description: -
200 Pc Train Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.This production is usual by kids and babies for all appreciating and risking Purposes. It Is Very Safe and Designed expected in a easy Shape so that Create Some Uniqueness and kids love to it. It Has a Very Simple Way to Use and Also Light Weighted. You Can Use It Anywhere and Everywhere While Carrying kids and offsprings in addition to you nature and household etc. This Makes This Item, Mobile and Transportable. It Consists of Very Fine and Smooth functioning while, active. And Comes Up with A Result of Fine and Nicely planned Material.

General: -
Material: - Train block toy
Type: - 3915 200 Pc Train Blocks Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

Specifications: -
• Safe to use and handle the toy
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 893

Product Weight (Gm) :- 320

Ship Weight (Gm) :- 893

Length (Cm) :- 24

Breadth (Cm) :- 23

Height (Cm) :- 8
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ