ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

3916 Kitchen Cooking Set used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

3916 Kitchen Cooking Set used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

નિયમિત ભાવ Rs. 538.08
નિયમિત ભાવ Rs. 1,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 538.08
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
3916 Kitchen Cooking Set used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

Description: -
3916 Kitchen Cooking Set used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.You can use it here and there just by way of allure littleness and continuous maneuverability and accept to in general, place you want to use it for your deprived purposes. This beginning mathematical confuse is very convenient and light burden so it fundamentally doesn’t need some extra help to control or accomplish it and that’s is reason, this furthermore form it a honorable material.

General: -
Material: - Kitchen cooking set
Type: - 3916 Kitchen Cooking Set used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

Specifications: -
• Safe to use and handle the toy
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 1268

Product Weight (Gm) :- 750

Ship Weight (Gm) :- 1268

Length (Cm) :- 26

Breadth (Cm) :- 22

Height (Cm) :- 11
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ