ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

3919 100 Pc Train Candy Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

3919 100 Pc Train Candy Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

નિયમિત ભાવ Rs. 176.00
નિયમિત ભાવ Rs. 249.00 વેચાણ કિંમત Rs. 176.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
3919 100 Pc Train Candy Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

Description: -
Train Candy Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes. This product is used for spending good time by kids and children at Home. It Is Very Light Weighted and Very Easy to Use. It Is Also Very Safe and Nicely Designed toy for having fun and enjoying. It Is Small in Size Which, Makes It Comfy to Use Anywhere and Can Be Used by Anyone in Order to have some fun time. It Is Very Effective and Worth It Material specially for kids and children.

General: -
Material: - train candy toy
Type: - 3919 100 Pc Train Candy Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

Specifications: -
• Safe to use and handle the toy
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 550

Product Weight (Gm) :- 185

Ship Weight (Gm) :- 550

Length (Cm) :- 18

Breadth (Cm) :- 25

Height (Cm) :- 6
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ