ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

3920 200 Pc Train Candy Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

3920 200 Pc Train Candy Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

નિયમિત ભાવ Rs. 232.00
નિયમિત ભાવ Rs. 399.00 વેચાણ કિંમત Rs. 232.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
3920 200 Pc Train Candy Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

Description: -
Train Candy Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes. This toy is Specially Designed for All Types of Kids Is Help Them to Spend Their Time in It and Enjoy It. It Is a Toy Tool, Which Is Widely Used by Kids All Over the World to Play with It and Enjoy or Spend Their Time with It. It Is Simply Designed for Kids Through, Which They Can Handle It Easily Without Having Any Problem. It Is Very Safe and Mobile, While Using and While Taking It to Another Place. It Has Very Light Weighted Body, Which Makes It Simple and Easy to Pick Up. Kids Love This Toy and Enjoy Being Playing It.

General: -
Material: - Train candy toy
Type: - 3920 200 Pc Train Candy Toy used in all kinds of household and official places specially for kids and children for their playing and enjoying purposes.

Specifications: -
• Safe to use and handle the toy
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 550

Product Weight (Gm) :- 370

Ship Weight (Gm) :- 550

Length (Cm) :- 18

Breadth (Cm) :- 25

Height (Cm) :- 6
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ