ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

4627 A Building Blocks 60 Pc widely used by kids and children for playing and entertaining purposes among all kinds of household and official places etc.

4627 A Building Blocks 60 Pc widely used by kids and children for playing and entertaining purposes among all kinds of household and official places etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 62.54
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 62.54
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

4627 A Building Blocks 60 Pc widely used by kids and children for playing and entertaining purposes among all kinds of household and official places etc.

Description: -
4627 A Building Blocks 60 Pc widely used by kids and children for playing and entertaining purposes among all kinds of household and official places etc. It is made and designed, under the consideration of users concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This building blocks 60 Pc is very handy and light weighted so it basically doesnt need any extra hand to control or manage it and thats is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Building Blocks
Type: - 4627 A Building Blocks 60 Pc widely used by kids and children for playing and entertaining purposes among all kinds of household and official places etc.

Specifications: -
 Safe to use and handle the building blocks
 Light weighted and easy to carry
 Simple to use it anywhere
 Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 490

Product Weight (Gm) :- 140

Ship Weight (Gm) :- 490

Length (Cm) :- 20

Breadth (Cm) :- 20

Height (Cm) :- 6

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ