ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 5

JKT

4664 Cleaning 360 Degree Healthy Spray Mop with Removable Washable Cleaning Pad

4664 Cleaning 360 Degree Healthy Spray Mop with Removable Washable Cleaning Pad

નિયમિત ભાવ Rs. 428.34
નિયમિત ભાવ Rs. 999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 428.34
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

 Cleanning Supplies - Multifunctional Healthy Spray Mop with Removable Washable Cleaning Pad and Integrated Water Spray

Cleaning Mops have been a revolution to the society. It enables home-maker or cleaning staff to clean the floors with ease whether it’s home, office or other institutions.

With time, improvements are introduced to increase the quality and functionalities of the product. Further to this, Smile Mom introduces ‘Aluminum Floor Cleaning Mop’ with Spray facility and 360-degree mop rotation for full floor coverage.

 

 

360 Rotatated Spray Mop Head
Leave no dead ends in your house with this 360 degree roatable mop
Easily maneuver around hard-to-reach spaces, edges and corners, clean thoroughly all types of narrow spaces

 Microfiber mop Pad -Core of the mop
This is reusable carbon fiber infused microfiber pads. This is re-washable microfiber pad.

 Comfort Grip Handle
The ergonomic handle that gives you a comfort grip to easily squeeze the trigger and control spray action.

 Durable Stainless Mop Rod
Healthy spray mop is built to last with durable stainless steel handle, aluminum mop frame, and high grade ABS plastic.

Deep Cleaning
Spray covers full width of mop head. The fine spray mist provides just enough moisture to clean your floors without damaging wood floors.

 4-piece Mop Set
 Healthy Cleaning Mop includes 4 easy to assemble parts.
 These are -
 Mop pole (upper and lower part)
 Microfiber Pad
 Mop Head
 Refilling Liquid Bottle

"
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ