ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 5

JKT

4739 Microfiber Cone Mop and Cone Broom Used for Cleaning Dusty and Wet Floor Surfaces and Tiles.

4739 Microfiber Cone Mop and Cone Broom Used for Cleaning Dusty and Wet Floor Surfaces and Tiles.

નિયમિત ભાવ Rs. 155.00
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 155.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.Description: -
Microfiber Cone Mop and Cone Broom Used for Cleaning Dusty Floor Surfaces and Tiles. It Is Long Stick Like Material with Having a Mop on One End and Can Be Adjustable According to The Users Need. It Is Very Easy to Use and Handle and Very Light Weighted So, That Each and Every one Can Use It Without Facing Any Problem. It Is Very Handy and Can Be Transport from One Place to Another. People Use It While Cleaning Dusty and Wet Floors and It Is Very Effective on Their Role.

Pole (Stick) Not Included

General: -
Material: - Plastic
Type: - Microfiber Cone Mop and Cone Broom Used for Cleaning Dusty and Wet Floor Surfaces and Tiles.

Specifications: -
 Simple To Use
 Safe To Handle
 Compatible Structure
 Having Mobility
 Very Effective
 Light Weighted

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 615

Product Weight (Gm) :- 140

Ship Weight (Gm) :- 615

Length (Cm) :- 28

Breadth (Cm) :- 18

Height (Cm) :- 6

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ