ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

4740 Alpha Numeric Cube used for entertaining and playing purposes by kids, children’s and even adults etc.

4740 Alpha Numeric Cube used for entertaining and playing purposes by kids, children’s and even adults etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 62.54
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 62.54
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

4740 Alpha Numeric Cube used for entertaining and playing purposes by kids, children’s and even adults etc.

Description: -
4740 Alpha Numeric Cube used for entertaining and playing purposes by kids, children’s and even adults etc. It is made and designed, under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This alpha numeric cube is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Alpha numeric keyboard
Type: - 4740 Alpha Numeric Cube used for entertaining and playing purposes by kids, children’s and even adults etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the numeric keyboard
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 356

Product Weight (Gm) :- 65

Ship Weight (Gm) :- 356

Length (Cm) :- 16

Breadth (Cm) :- 12

Height (Cm) :- 9

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ