ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 6

JKT

4745 Premium Quality Table cloth For Steal Table (85x54 inch)

4745 Premium Quality Table cloth For Steal Table (85x54 inch)

નિયમિત ભાવ Rs. 168.74
નિયમિત ભાવ Rs. 699.00 વેચાણ કિંમત Rs. 168.74
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Floral Design PVC 6 Seater Dining Table Cover

Size: 98" x 56"

Add a refreshing look to your table offered to you. Featuring a beautiful design, this table cover will surely add charm to your dining area & enhance the overall look of your home.

Decorate Your Table
Give your dining table a stylish appearance and protect it from scratches and stains with this geometric design table cover.
Available in rectangle shapes, fashioned from premium look fabric in a plain hue.
This tablecloth will compliment any table and add tasteful and modern color to your meal times

Super Soft: Made of 100% high-quality waterproof material

Shape & Size : Square, 98 x 56 inch  6 seats

Easy Care: Just wipe with wet/damp cloth to clean this table cover

Unique Design With Extra Protection
Stylish printed table cover makes your table new for everyday use and gives protection against stains, dampness, discoloration and scratch caused mainly due to water, dust, dirt, Its unique design looks beautiful in any part of your home, kitchen, etc

Quality PVC Fabic
Made with High Quality and Heavy duty PVC fabric which is waterproof, dustproof and heat resistant, can be used in any season and also it’s durable enough to last longer for years. It’s extremely easy to keep clean, just wipe down with a damp cloth

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ