ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

JKT

4750 6 cavity Silicone Ice Tray used in all kinds of places like household kitchens for making ice from water and various things and all.

4750 6 cavity Silicone Ice Tray used in all kinds of places like household kitchens for making ice from water and various things and all.

નિયમિત ભાવ Rs. 85.00
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 85.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

6 Cavity Silicone Ice Tray used in all kinds of places like household kitchens for making ice from water and various things and all.

Description :-

  • 6 Cavity Silicone Ice Tray used in all kinds of places like household kitchens for making ice from water and various things and all.

  • Safe to use and handle the grid silicone ice tray. Light weighted and easy to carry

  • Simple to use it anywhere.

  • High-toughness silicone bottom ice cube trays are unlikely to crack or break like stiff plastic trays after freezing.

  • Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage.

Specifications: -

Material: - Ice tray with Silicon bottom

Dimensions: -

Volu. Weight (Gm) :- 77

Product Weight (Gm) :- 40

Ship Weight (Gm) :- 77

Length (Cm) :- 12

Breadth (Cm) :- 7

Height (Cm) :- 4

"
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ