ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

4765 Mini Cartoon Style Fan used in all kinds of places including household and many more for producing fresh air purposes.(Battery Not Include)

4765 Mini Cartoon Style Fan used in all kinds of places including household and many more for producing fresh air purposes.(Battery Not Include)

નિયમિત ભાવ Rs. 114.46
નિયમિત ભાવ Rs. 399.00 વેચાણ કિંમત Rs. 114.46
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

4765 Mini Cartoon Style Fan used in all kinds of places including household and many more for producing fresh air purposes.(Battery Not Include)

4765 Mini Cartoon Style Fan used in all kinds of places including household and many more for producing fresh air purposes. It is made and designed, under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This mini cartoon style fan is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: - (1Pc Only)
Material: - Cartoon style fan
Type: - 4765 Mini Cartoon Style Fan used in all kinds of places including household and many more for producing fresh air purposes.

Specifications: -
• Safe to use and handle the fan
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 206

Product Weight (Gm) :- 150

Ship Weight (Gm) :- 206

Length (Cm) :- 10

Breadth (Cm) :- 7

Height (Cm) :- 14

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ