ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

4773 Kids U Shaped Large Tooth Brush used in all kinds of household bathroom places for washing teeth of kids, toddlers and children’s easily and comfortably.

4773 Kids U Shaped Large Tooth Brush used in all kinds of household bathroom places for washing teeth of kids, toddlers and children’s easily and comfortably.

નિયમિત ભાવ Rs. 65.00
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 65.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

4773 Kids U Shaped Large Tooth Brush used in all kinds of household bathroom places for washing teeth of kids, toddlers and children’s easily and comfortably.

Description: -
4773 Kids U L Tooth Brush used in all kinds of household bathroom places for washing teeth of kids, toddlers and children’s easily and comfortably. It is made and designed, under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This kids U L tooth brush is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Kids U L tooth
Type: - 4773 Kids U L Tooth Brush used in all kinds of household bathroom places for washing teeth of kids, toddlers and children’s easily and comfortably.

Specifications: -
• Safe to use and handle the kids tooth brush
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 55

Product Weight (Gm) :- 25

Ship Weight (Gm) :- 55

Length (Cm) :- 16

Breadth (Cm) :- 7

Height (Cm) :- 2

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ