ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

4793 10 Pc Adjustable Mobile Stand used in all kinds of places including household and offices as a mobile supporting stand.

4793 10 Pc Adjustable Mobile Stand used in all kinds of places including household and offices as a mobile supporting stand.

નિયમિત ભાવ Rs. 56.64
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 56.64
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
4793 10 Pc Adjustable Mobile Stand used in all kinds of places including household and offices as a mobile supporting stand.

Description: -
4793 10 Pc Adjustable Mobile Stand used in all kinds of places including household and offices as a mobile supporting stand. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This adjustable mobile stand is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Plastic Adjustable Mobile stand
Type: - 4793 10 Pc Adjustable Mobile Stand used in all kinds of places including household and offices as a mobile supporting stand.

Specifications: -
• Safe to use and handle the stand
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 173

Product Weight (Gm) :- 170

Ship Weight (Gm) :- 173

Length (Cm) :- 17

Breadth (Cm) :- 6

Height (Cm) :- 8
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ