ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

JKT

4794 New Leaf Soap Box used in all kinds of household and bathroom places as a soap stand and case.

4794 New Leaf Soap Box used in all kinds of household and bathroom places as a soap stand and case.

નિયમિત ભાવ Rs. 48.38
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 48.38
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
4794 New Leaf Soap Box used in all kinds of household and bathroom places as a soap stand and case.

Description: -
4794 New Leaf Soap Box used in all types of household and lavatory places as a cleanser stand and case. It is shapely and accomplished, under the concern of user’s concern, that build this result secure while powerful in what dress. You can use it singular just close allure littleness and bound cause to move and support to together following a campaign all of, place you form chance use it for your exhausted purposes. This new leaf soap box is very admitting and light burden so it fundamentally doesn’t need few extra helps to control or complete activity it and that’s is reason, this operating form it a good material.
General: -
Material: - leaf box soap
Type: - 4794 New Leaf Soap Box used in all kinds of household and bathroom places as a soap stand and case.

Specifications: -
• Safe to use and handle the soap box
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 370

Product Weight (Gm) :- 140

Ship Weight (Gm) :- 370

Length (Cm) :- 10

Breadth (Cm) :- 10

Height (Cm) :- 18
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ