ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

4795 1 Pc Green True Touch used in all kinds of household and official kitchen places specially for washing and cleaning utensils and more.

4795 1 Pc Green True Touch used in all kinds of household and official kitchen places specially for washing and cleaning utensils and more.

નિયમિત ભાવ Rs. 62.54
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 62.54
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

4795 1 Pc Green True Touch used in all kinds of household and official kitchen places specially for washing and cleaning utensils and more.

Description: -
4795 1 Pc Green True Touch used in all kinds of household and official kitchen places specially for washing and cleaning utensils and more. It is made and designed, under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This green true touch is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - True touch
Type: - 4795 1 Pc Green True Touch used in all kinds of household and official kitchen places specially for washing and cleaning utensils and more.

Specifications: -
• Safe to use and handle the true touch
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 176

Product Weight (Gm) :- 45

Ship Weight (Gm) :- 176

Length (Cm) :- 23

Breadth (Cm) :- 18

Height (Cm) :- 2

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ