ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 7

JKT

4805 12 Pc Stamp Set used in all types of household places by kids and children’s for playing purposes.

4805 12 Pc Stamp Set used in all types of household places by kids and children’s for playing purposes.

નિયમિત ભાવ Rs. 82.60
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 82.60
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

4805 12 Pc Stamp Set used in all types of household places by kids and children’s for playing purposes.

Description: -
4805 12 Pc Stamp Set used in all types of household places by kids and children’s for playing purposes. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This stamp set is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Stamp set
Type: - 4805 12 Pc Stamp Set used in all types of household places by kids and children’s for playing purposes.

Specifications: -
• Safe to use and handle the stamp
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 214

Product Weight (Gm) :- 90

Ship Weight (Gm) :- 214

Length (Cm) :- 20

Breadth (Cm) :- 17

Height (Cm) :- 3

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ