ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

4815 Decoratives Plastic Happy Birthday 13 LED Letter Battery Operated String Lights, Outdoor String Lights (Multicolour)

4815 Decoratives Plastic Happy Birthday 13 LED Letter Battery Operated String Lights, Outdoor String Lights (Multicolour)

નિયમિત ભાવ Rs. 168.74
નિયમિત ભાવ Rs. 599.00 વેચાણ કિંમત Rs. 168.74
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Decoratives Plastic Happy Birthday 13 LED Letter Battery Operated String Lights, Outdoor String Lights

Cheerful colour to make the ambiance joyful attractive and relaxing. Inviting Colours! The string light create excellent illumination and a warm atmosphere, spreading light and cheer across a wide area. Soft string,you can bend it around signs, plants, furniture and almost everything else. This ball string light is powered by DC power, which can provide a consistent power to make the string lights more gorgeous.

 

Get the Party Started with CALIST ""HAPPY BIRTHDAY"" String Light!
- This sparkly light is decorated with Individual letters to spell out HAPPY BIRTHDAY, available in 6 colors: green, red, blue, orange, fuchsia and yellow.
- Light up the celebratory smile on everyone's face through colorful letters at night.

 

Easy Decoration & Decorating Ideas
- Thanks to its low power consumption, lightweight construction and small battery compartment, you can display your birthday wishes anywhere, indoors or out.
- Coordinate well with other party decorations - displaying multiple HAPPY BIRTHDAYs in more areas for extra party cheer is recommended - hang on a wall, over a doorway, across a balcony, or from the ceiling.
- Decorate next birthday parties of your family members or friends with this light for reuse.

 

Efficient Storing
- The plastic packing box with letter shaped tray your light came in, offers a no cost, tangle free way to store.
- Save your next decoration time - free from getting tangled or knotted.

 

Durable & Energy Saving
- No power outlet needed; Requires 2 AA batteries per set - provide immediate, significant energy savings.
- Long lasting LED bulbs produce no heat after long-time use.
- Made of premium PVC - durable, lightweight and BPA free.

 

Physical Dimension
SKU :- 4815_LED_HBD_Party_Light
Volu. Weight (Gm) :- 244
Product Weight (Gm) :- 130
Ship Weight (Gm) :- 244
Length (Cm) :- 30
Breadth (Cm) :- 13
Height (Cm) :- 3

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ