ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

4816 Plastic Animal Cartoon Colorful Bowl set, 4 Pieces Bowl with 4 Spoons for Kids (Assorted Color)

4816 Plastic Animal Cartoon Colorful Bowl set, 4 Pieces Bowl with 4 Spoons for Kids (Assorted Color)

નિયમિત ભાવ Rs. 205.00
નિયમિત ભાવ Rs. 599.00 વેચાણ કિંમત Rs. 205.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

"

Plastic Animal Cartoon Colorful Plastic Bowl set, 4 Pieces Bowl with 4 Spoons for Kids

The animal paradise cartoon bowl are endless with this attractive stackable and unbreakable with nice and sturdy spoons. You can also use it in microwave its help to serve hot meals to your child. It is also Cold tolerance, heat-resistant, and shatter-proof. These bowls look stylish and fantastic on the table and the assorted colour and cartoons adds a stylistic touch and brightens up your kids mornings. It is Great uses for soup, pasta, stews, noodle, ice cream, a large salad and more. These are perfect size bowls for kids dinnerware  Specification  Package includes: 4xcolourful cartoon bowl and 4x spoons Material microwave plastic

Unbreakable Plastic Beautiful Jelly Bowl Set That Will Add On To Your Feeding Experience, Thereby Gaining Heavenly Blessings. Ideal for pudding, Ice cream, and Desserts comes with matching color spoons. Guarantees The Best Feeding Experience For Both Mother And Child. Easy For Mum, Pleasurable For Baby Make Meal Time More Colourful, Fun, and Convenient. Kids love the bowls because it is more attractive and colorful. Add to your enjoyment by serving food in these cutely decorated bowls. These make a wonderful gift for Children

4 Pieces
Perfectly sized for little fingers and all ages, your kids pack of dinnerware comes complete with 4 snack bowls and 4 Spoon.

Our Versatile Snack Bowls
are perfect for the whole family from baby purees and toddler snacks to dips and nuts for the adults.

Lightweight and Durable
they are light in weight to help Little Boos carry their meal without assistance.

No Worries about Toxins
Concerned about plastic chemicals. Dont be. These toddler dishes are made of best grade plastic. They are non-toxic, FDA approved and BPA-free.

Eco-Friendly and Easy to Clean
Your baby dishes are sustainable. It is great for picnics, outdoor parties and at home. After use, just put them in the dishwasher (top rack) for quick cleaning.

Grows with Your Kids
This pack of snack bowls is available in sets of four with a choice our snack bowls are perfectly sized to meet the needs of little hands and big appetites. Mix and match our full line of products and colors.

"

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ