ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

4826 4 In 1 Jigsaw Puzzle widely used by kids and children for playing and enjoying purposes in all kinds of places etc.

4826 4 In 1 Jigsaw Puzzle widely used by kids and children for playing and enjoying purposes in all kinds of places etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 145.14
નિયમિત ભાવ Rs. 399.00 વેચાણ કિંમત Rs. 145.14
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
4826 4 In 1 Jigsaw Puzzle Used By Kids And Children’s For Playing Purposes.

Description: -
The Jigsaw Puzzle Is Specially Used By Kids And Children’s For Their Playing And Enjoying Purposes. It Is Designed For Kids Of Lower Age Group That’s Why It Is Safe And Secure To Use. Kids Can Play With It Anywhere, Everywhere Like In Their Homes And Somewhere Else.

➤ High Quality: The Material Used While Making It Is Of Very High Quality And Well Build.
➤ Handle: Easy To Handle And Manage As You Handle Simple Things And Doesn’t Need Any Instruction For Using It.
➤ Surface: The Material Used For Making It Is Quite Good One And Specially Designed, Which Doesn’t Harm Us.

Material Type: - Cardboard Paper

Specifications: -
• Safe To Use And Handle
• Light Weighted And Easy To Carry
• Simple To Use It Anywhere
• Easy Start And Stop Mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 624

Product Weight (Gm) :- 472

Ship Weight (Gm) :- 624

Length (Cm) :- 24

Breadth (Cm) :- 32

Height (Cm) :- 4
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ