ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

4829 4 Pc Furniture Vibration Pad used to hold and supporting tables and stools in all kinds of places like household and official etc.

4829 4 Pc Furniture Vibration Pad used to hold and supporting tables and stools in all kinds of places like household and official etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 56.64
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 56.64
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
4829 4 Pc Furniture Vib Pad Used As A Supporter And Holder For Furniture’s And Table’s.

Description: -
The Furniture Pad Is Specially Used For Give A Supportive Stand To Tables And Furnitures For Their Equal Balancing. Mostly Used In Official Places Like Offices, Guest House And In Some Homes Also.

➤ High Quality: The Material Used While Making It Is Of Very High Quality And Well Build.
➤ Handle: Easy To Handle And Manage As You Handle Simple Things And Doesn’t Need Any Instruction For Using It.
➤ Surface: The Material Used For Making It Is Quite Good One And Specially Designed, Which Doesn’t Harm Us.

Material Type: - Plastic

Specifications: -
• Safe To Use And Handle
• Light Weighted And Easy To Carry
• Simple To Use It Anywhere
• Easy Start And Stop Mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 197

Product Weight (Gm) :- 220

Ship Weight (Gm) :- 220

Length (Cm) :- 17

Breadth (Cm) :- 11

Height (Cm) :- 5
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ