ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

4841 Geometry Box 10 Pc For Students Of Schools And Colleges Especially Used During The Time Of Study And Learning Etc.

4841 Geometry Box 10 Pc For Students Of Schools And Colleges Especially Used During The Time Of Study And Learning Etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 86.14
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 86.14
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

4841 Geometry Box 10 Pc For Students Of Schools And Colleges Especially Used During The Time Of Study And Learning Etc.

Description: -
Specially Designed Self Centering Compass, For Ease And Accuracy While Drawing Circles & Angles.

Both Divider And Compass Are Made With Non-Rusting Strong Material To Last Long And Remain In Shape And Shine.

The Plastic Used In Ruler, Protractor And Set Square Are Made Of High Transparency Plastic And Comes With Precise Marking For Easy Reading And Accurate Drawings.

The Special Technique Of Marking Ensures That The Marking Are Clearly Visible After Extensive Use.

Some Of The Things That This Box Is Carry Like, 1pc Ruler, 1pc Compass, 1pc Eraser, 2pc Set Square, 1pc D-Scale, 1pc Sharpener, 1pc Divider And A Box Itself For Carrying Them Easily.


Specifications: -

Material- Plastic, Rubber And Steel.

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 130

Product Weight (Gm) :- 140

Ship Weight (Gm) :- 140

Length (Cm) :- 20

Breadth (Cm) :- 10

Height (Cm) :- 3

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ