ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

4859 Single Door Hook for Bathroom Kitchen Bedroom Cubicle

4859 Single Door Hook for Bathroom Kitchen Bedroom Cubicle

નિયમિત ભાવ Rs. 46.02
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 46.02
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Single Door Hook for Bathroom Kitchen Bedroom Cubicle

  • ABS Plastic hook surface is designed by plastic, and plastic can protect the door frame from scratch during use, effectively protect the surface and clothing of the door.
  • Hook is made of ABS plastic, and the hanging heavy items are firm and not deformed, plastic is more resistant to corrosion than brushed nickel.
  • Storage organizer over door hook storage organizer for Bath towel, handbag, hat, purse, scarf, towel, clothes, pants, Shoe bag, coat, cloth, tie, basket, umbrella, jewelry, fabric.
  • Hooks adjustable hanging in bathroom, pantry ,laundry room, bedroom, living room, shower, kitchen, office, warehouse, cubicle, garage back of door lid.

Physical Dimension*

SKU :- 4859_sticky_hanger_hook_4cell

Volu. Weight (Gm) :- 142

Product Weight (Gm) :- 40

Ship Weight (Gm) :- 142

Length (Cm) :- 20

Breadth (Cm) :- 11

Height (Cm) :- 3

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ