ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

4881 7cavity smiley shape chocolate mold tray cake baking mold Flexible silicone chocolate making tool

4881 7cavity smiley shape chocolate mold tray cake baking mold Flexible silicone chocolate making tool

નિયમિત ભાવ Rs. 47.20
નિયમિત ભાવ Rs. 149.00 વેચાણ કિંમત Rs. 47.20
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

4881 7cavity smiley shape chocolate mold tray cake baking mold Flexible silicone chocolate making tool

Description :-

  • unique smiley shape silicone mold which makes your food look good and attractive.
  • 100% consumption level of silicone gel. High grade durable, flexible silicone, suitable for microwave oven, toaster and refrigerator.
  • Easy to Clean Non-Stick and flexible, its easy to release the chocolate from the molds.
  • Silicone mold is much easier to clean than traditional metal or aluminum bakeware.
  • The non-stick characteristics of silicone make cleaning up easy. You do not need to spend more time on cleaning.
  • Ideal for making pudding, cake, candy, Chocolates, Hard candy, Frozen yogurt treats, Ice cubes with fruit juice, Cake decorations.
  • These silicone molds are fantastic for making: Chocolates.

Dimension :- 

Volu. Weight (Gm) :- 167

Product Weight (Gm) :- 30

Ship Weight (Gm) :- 167

Length (Cm) :- 14

Breadth (Cm) :- 14

Height (Cm) :- 4

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ