ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 8

JKT

4888 Flexible Silicone Mold Candy Chocolate Cake Jelly Mould

4888 Flexible Silicone Mold Candy Chocolate Cake Jelly Mould

નિયમિત ભાવ Rs. 36.58
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 36.58
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Flexible Silicone Mold Candy Chocolate Cake Jelly Mould

Suitable for Making Chocolate bar, Candy, Chocolates, Cakes etc. Great for All Kinds of Kids Fun! Anti-dust, anti-aging, anti-stain, non-sticking, impermeable Oven, microwave, dishwasher and freezer safe Non-stick and easy to release from the mold Environment protective, nonpoisonous and has no side-effect to the human body.

  • Premium Material: Food-grade silicone material, withstand high temperature and low temperature, can be used in oven, refrigerator.
  • Create your special chocolate bar, gummy, enegry protein bar, cacao bar,any candy you liked, any ideal hit your mind, with our chocolate candy mold, just to make it realistic.
  • This silicone material, can be instantly restored after twisting after twisting and squeezing, easy demoulding and cleaning.(As The Picture)

Physical Dimension

SKU :- 4888_simple_choco_mould

Volu. Weight (Gm) :- 96

Product Weight (Gm) :- 20

Ship Weight (Gm) :- 96

Length (Cm) :- 16

Breadth (Cm) :- 9

Height (Cm) :- 3

"
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ