ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

6083 CNB Bottle no.2 used in all kinds of places like household and official for storing and drinking water and some beverages etc.

6083 CNB Bottle no.2 used in all kinds of places like household and official for storing and drinking water and some beverages etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 138.00
નિયમિત ભાવ Rs. 399.00 વેચાણ કિંમત Rs. 138.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

Description : -

6083 CNB Bottle no.2 used in all kinds of places like household and official for storing and drinking water and some beverages etc. Its Multicolored design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of users concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This Cnb bottle is very handy and light weighted so it basically doesn't need any extra hand to control or manage it and that's is why, this furthermore makes it a worthy material.


General: -

Material: - CNB Bottle

Type: - 6083 CNB Bottle 2 used in all kinds of places like household and official for storing and drinking water and some beverages etc. (Multicolor)

Specifications: -

 Safe to use and handle the bottle
 Light weighted and easy to carry
 Simple to use it anywhere
 Easy start and stop mechanism

Dimensions: -

Volu. Weight (Gm) :- 370

Product Weight (Gm) :- 100

Ship Weight (Gm) :- 370

Length (Cm) :- 9

Breadth (Cm) :- 8

Height (Cm) :- 25

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ