ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 12

JKT

6084 CNB Bottle 3 used in all kinds of places like household and official for storing and drinking water and some beverages etc.

6084 CNB Bottle 3 used in all kinds of places like household and official for storing and drinking water and some beverages etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 115.00
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 115.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

6084 CNB Bottle No.3 can be taken in all kinds of places like household and official for storing and drinking water and some beverages etc.

Description: -
6084 CNB Bottle no.3 can be taken in all kinds of places like household and official for storing and drinking water and some beverages etc. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This Cnb bottle is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.


General: -

Material: - CNB Bottle

Type: - 6084 CNB Bottle no.3 can be taken in all kinds of places like household and official for storing and drinking water and some beverages etc.

Specifications: -

• Safe to use and handle the bottle
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 189
Product Weight (Gm) :- 105
Ship Weight (Gm) :- 189
Length (Cm) :- 8
Breadth (Cm) :- 8
Height (Cm) :- 14

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ