ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

6088 Socks Washing Board used in all kinds of household bathroom places for washing unisex socks easily and comfortably.

6088 Socks Washing Board used in all kinds of household bathroom places for washing unisex socks easily and comfortably.

નિયમિત ભાવ Rs. 146.32
નિયમિત ભાવ Rs. 599.00 વેચાણ કિંમત Rs. 146.32
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

6088 Socks Washing Board used in all kinds of household bathroom places for washing unisex socks easily and comfortably.

Description: -
6088 Socks Washing Board used in all kinds of household bathroom places for washing unisex socks easily and comfortably. It is made and designed, under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This sock washing board is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Sock washing board
Type: - 6088 Socks Washing Board used in all kinds of household bathroom places for washing unisex socks easily and comfortably.

Specifications: -
• Safe to use and handle the washing board
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism 
  Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 932

Product Weight (Gm) :- 265

Ship Weight (Gm) :- 932

Length (Cm) :- 32

Breadth (Cm) :- 18

Height (Cm) :- 8

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ