ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

6096 Small USB Bulb used in all kinds of household and official places for room lighting purposes.

6096 Small USB Bulb used in all kinds of household and official places for room lighting purposes.

નિયમિત ભાવ Rs. 17.70
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 17.70
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
6096 Small USB Bulb used in all kinds of household and official places for room lighting purposes.

Description: -
6096 Small USB Bulb used in all kinds of household and official places for room lighting purposes. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of users concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This small USB bulb is very handy and light weighted so it basically doesnt need any extra hand to control or manage it and thats is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: - White Color Lighting
Material: - USB bulb
Type: - 6096 Small USB Bulb used in all kinds of household and official places for room lighting purposes.

Specifications: -
 Safe to use and handle the bulb
 Light weighted and easy to carry
 Simple to use it anywhere
 Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 25

Product Weight (Gm) :- 10

Ship Weight (Gm) :- 25

Length (Cm) :- 5

Breadth (Cm) :- 5

Height (Cm) :- 5
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ