ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 13

JKT

6132 4 Pc Hand Shape Mobile Stand used in all kinds of places including household and offices as a mobile supporting stand.

6132 4 Pc Hand Shape Mobile Stand used in all kinds of places including household and offices as a mobile supporting stand.

નિયમિત ભાવ Rs. 86.00
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 86.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.
6132 4 Pc Hand Shape Mobile Stand used in all kinds of places including household and offices as a mobile supporting stand.

Description: -
6132 4 Pc Hand Shape M Stand used in all kinds of places including household and offices as a mobile supporting stand. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This hand shape mobile stand is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Plastic Hand shape mobile stand
Type: - 6132 4 Pc Hand Shape Mobile Stand used in all kinds of places including household and offices as a mobile supporting stand.

Specifications: -
• Safe to use and handle the stand
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 356

Product Weight (Gm) :- 155

Ship Weight (Gm) :- 356

Length (Cm) :- 18

Breadth (Cm) :- 12

Height (Cm) :- 8
સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ