ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

6137 2 in 1 Silicone Cleaning Brush used in all kinds of bathroom purposes for cleaning and washing floors, corners, surfaces and many more things.

6137 2 in 1 Silicone Cleaning Brush used in all kinds of bathroom purposes for cleaning and washing floors, corners, surfaces and many more things.

નિયમિત ભાવ Rs. 56.64
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 56.64
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

6137 2 in 1 Silicone Cleaning Brush used in all kinds of bathroom purposes for cleaning and washing floors, corners, surfaces and many more things.

Description: -
6137 2 in 1 Silicone Cleaning Brush used in all kinds of bathroom purposes for cleaning and washing floors, corners, surfaces and many more things. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This cleaning brush is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.


General: -

Material: - Cleaning Brush

Type: - 6137 2 in 1 Silicone Cleaning Brush used in all kinds of bathroom purposes for cleaning and washing floors, corners, surfaces and many more things.


Specifications: -

• Safe to use and handle the brush
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 68
Product Weight (Gm) :- 50
Ship Weight (Gm) :- 68
Length (Cm) :- 12
Breadth (Cm) :- 8
Height (Cm) :- 3

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ