ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 9

JKT

6138 USB Point Laptop Bag used widely in all kinds of official purposes as a laptop holder and cover and make's the laptop safe and secure.

6138 USB Point Laptop Bag used widely in all kinds of official purposes as a laptop holder and cover and make's the laptop safe and secure.

નિયમિત ભાવ Rs. 533.00
નિયમિત ભાવ Rs. 1,999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 533.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

6138 USB Point Laptop Bag used widely in all kinds of official purposes as a laptop holder and cover and make's the laptop safe and secure.

Description: -
6138 USB Point Laptop Bag used widely in all kinds of official purposes as a laptop holder and cover and make's the laptop safe and secure. Its design is very ease going and very handy in order to use it clearly without any problem or facing any disadvantage. It is made under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This laptop bag is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.


General: -

Material: - Laptop bag

Type: - 6138 USB Point Laptop Bag used widely in all kinds of official purposes as a laptop holder and cover and make's the laptop safe and secure , lapbag


Specifications: -

• Safe to use and handle the laptop bag
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 1585
Product Weight (Gm) :- 620
Ship Weight (Gm) :- 1585
Length (Cm) :- 45
Breadth (Cm) :- 35
Height (Cm) :- 5

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ