ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

6143 5 Pc Goggle Cleaner With Box used for cleaning glasses and goggles and can be used in all kinds of places like household and official.

6143 5 Pc Goggle Cleaner With Box used for cleaning glasses and goggles and can be used in all kinds of places like household and official.

નિયમિત ભાવ Rs. 80.24
નિયમિત ભાવ Rs. 199.00 વેચાણ કિંમત Rs. 80.24
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

6143 5 Pc Goggle Cleaner With Box used for cleaning glasses and goggles and can be used in all kinds of places like household and official.

Description: -
6143 5 Pc Goggle Cleaner Box used for cleaning glasses and goggles and can be used in all kinds of places like household and official. It is made and designed, under the consideration of user’s concern, which makes this product safe while using it. You can use it everywhere just because of its small size and ongoing mobility and take it to everyplace, where you want to use it for your needy purposes. This goggle cleaner is very handy and light weighted so it basically doesn’t need any extra hand to control or manage it and that’s is why, this furthermore makes it a worthy material.

General: -
Material: - Goggle cleaner
Type: - 6143 5 Pc Goggle Cleaner Box used for cleaning glasses and goggles and can be used in all kinds of places like household and official.

Specifications: -
• Safe to use and handle the goggle cleaner
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism 
Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 48

Product Weight (Gm) :- 50

Ship Weight (Gm) :- 50

Length (Cm) :- 7

Breadth (Cm) :- 3

Height (Cm) :- 9

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ