ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

6149 Mobile Metal Stand widely used to give a stand and support for smartphones etc, at any place and any time purposes.

6149 Mobile Metal Stand widely used to give a stand and support for smartphones etc, at any place and any time purposes.

નિયમિત ભાવ Rs. 38.94
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 38.94
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

6149 Mobile Metal Stand widely used to give a stand and support for smartphones etc, at any place and any time purposes.

Description: -
6149 Mobile Metal Stand usual to present a stand and support for smartphones etc, at some place and some opportunity purposes. It is cut carefully following sharp implement and inherent, under the concern of users concern, that form this amount suspicious while powerful on which. You can use it over great distances just close allure littleness and continuous manoeuvrability and identify to together accompanying a venture all of, place you acknowledge chance use it for your feeble purposes. This Mobile hardware stand is very nearby and light burden so it fundamentally doesnt need few extra helps to control or handle it and thats is reason, this also constitute it an honourable material.
General: -
Material: - Mobile metal stand
Type: - 6149 Mobile Metal Stand widely used to give a stand and support for smartphones etc, at any place and any time purposes.

Specifications: -
 Safe to use and handle the Mobile metal stand
 Light weighted and easy to carry
 Simple to use it anywhere
 Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 112

Product Weight (Gm) :- 70

Ship Weight (Gm) :- 112

Length (Cm) :- 8

Breadth (Cm) :- 8

Height (Cm) :- 8

"

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ