ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 10

JKT

6151A Bottle Cleaning Brush usual fully types of household room for cooking food purposes for cleansing

6151A Bottle Cleaning Brush usual fully types of household room for cooking food purposes for cleansing

નિયમિત ભાવ Rs. 63.00
નિયમિત ભાવ Rs. 99.00 વેચાણ કિંમત Rs. 63.00
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

6151A Bottle Cleaning Brush usual fully types of household room for cooking food purposes for cleansing

Description: -
washing containers from inside absolutely and surely. It is cut tentatively following sharp implement and plain, under the concern of user’s concern, that form this amount unclear while awake in what tendency. You can use it over understanding distances just close allure littleness and reliable manoeuvrability and complete progress together following a venture all of, place you label chance use it for your worthless purposes. This Bottle Cleaning Brush is very nearby and light burden so it fundamentally doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this further erect it an honourable material.

General: -
Material: - Bottle Cleaning Brush
Type: - 6151 Bottle Cleaning Brush widely used in all types of household kitchen purposes for cleaning and washing bottles from inside perfectly and easily.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Bottle Cleaning Brush
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 116

Product Weight (Gm) :- 47

Ship Weight (Gm) :- 116

Length (Cm) :- 33

Breadth (Cm) :- 4

Height (Cm) :- 4

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ