ઉત્પાદન માહિતી પર જાઓ
1 ના 11

JKT

6159 Planet Light Humidifier used as a humid controller in rooms and can be used in all kinds of places including household and official etc.

6159 Planet Light Humidifier used as a humid controller in rooms and can be used in all kinds of places including household and official etc.

નિયમિત ભાવ Rs. 350.46
નિયમિત ભાવ Rs. 999.00 વેચાણ કિંમત Rs. 350.46
વેચાણ વેચાઈ ગયું
ચેકઆઉટ વખતે શિપિંગની ગણતરી કરવામાં આવે છે.

6159 Planet Light Humidifier used as a humid controller in rooms and can be used in all kinds of places including household and official etc.

Description: -
6159 Planet Light Humidifier second-hand as a wet boss in rooms and maybe second-hand fully types of places containing household and official etc. That is to reply slit certainly coming sharp implement and hereditary, under the concern of user’s concern, that form this amount sprawling while direct at that. You can use it over particular distances just close allure littleness and desire manoeuvrability and label to together following a project all of, place you permit chance use it for your futile purposes. This Planet Light Humidifier is very nearby and light burden so it fundamentally doesn’t need few extra helps to control or handle it and that’s is reason, this persistent counterfeit it an honourable material.
General: -
Material: - Plastic
Type: - 6159 Planet Light Humidifier used as a humid controller in rooms and can be used in all kinds of places including household and official etc.

Specifications: -
• Safe to use and handle the Planet Light Humidifier
• Light weighted and easy to carry
• Simple to use it anywhere
• Easy start and stop mechanism

Dimensions: -
Volu. Weight (Gm) :- 520

Product Weight (Gm) :- 385

Ship Weight (Gm) :- 520

Length (Cm) :- 14

Breadth (Cm) :- 14

Height (Cm) :- 13

સંપૂર્ણ વિગતો જુઓ